Host in HA Cluster must have userworld swap enabled

Error when enabling HA on ESX 3.5 i servers : Host in HA Cluster must have userworld swap enabled This error you get from a lack of storage reservation for saving the HA settings on the ESX3.5i. You can set this using the following procedure. To enable swap on your ESXi 3¬†host¬†system: On the¬†VirtualCenter Server,…

3D Desktop Virtualization – All media CODECs, All Graphics, All USB

3D Desktop Virtualization – All media CODECs, All Graphics, All USB Zie hier een demo van de nieuwe features welke op korte termijn mogelijk zijn binnen de virtual machines. Bidirectionele video en audio. Vmware zal de PCoIP chip integreren in de producten hiermee zal de VDI infrastructuur pas echt een vlucht gaan nemen wegens het…

Site weer online

Het was even een avond werk maar dan is de site nu ook over naar Joomla 1.5 alles is meegenomen en hier en daar een wijziging. De meest ingrijpende wijziging is toch wel het template. De vorige was ik inmiddels wel zat en had enkele tekortkomingen. De site is inmiddels verplaats naar een server van…

Remove disconnected Mailboxes on Exchange 2007

In Exchange 2007 you can’t remove disconnected mailboxes from the GUI you can do this from the powershell. Show the disconnected mailboxes on the server. Get-MailboxStatistics | where-object { $_.DisconnectDate -ne $null } | Select DisplayName,MailboxGuid Remove one disconnected mailbox. Remove-Mailbox -Database -StoreMailboxIdentity -confirm:$false To remove all mailboxes at ones we have to set a…